PostHeaderIcon Művészeti-nevelési Program (4.a és 1.a osztályokban)


A MUS-E egy nemzetközi művészeti-nevelési program a művészetek gyakorlásán keresztül fejleszti a gyerekeket, és interaktív módon a 1-4. évfolyamon működik. Ezen Jehudi Menuhin által alapított program az elit művészképzés helyett társadalmi célzatú, és a művészetek emberformáló erejét használja fel. Lényegének tekinti, hogy miközben az iskola nevelői az otthonosság és a védettség légkörét biztosítják, a gyermekek a művészek révén olyan impulzusokat kapnak, amelyek érzékennyé teszik őket a külső világ különféle jelenségeinek befogadására, értelmezésére és újraértelmezésére, továbbgondolására.

Dráma, képzőművészet, tánc, jelmez-, és díszletkészítés a feladatuk.

Intézményünkben már két tanulócsoport vesz részt a MUS-E foglalkozásokon: az alsó tagozattal hamarosan búcsúzó 4.a osztály, és a stafétabobot átvevő 1.a osztály. A negyedikesek két éve aktív részvevői a foglalkozásoknak. A negyedik osztály ebben az évben végleg átadja a stafétabotot a kicsiknek, akik már belekóstolhattak a program adta lehetőségek széles tárházába.

 

Így dolgozunk mi:

muse1_igydolgozunk

 

Ez lesz belőle:

muse2_ezleszbelole

 

Hotel Béke:

muse3_hotelbeke

 

Textilmúzeum:

muse4_textilmuzeum

 

Családi nap:

muse5_csaladinap

 

Jelmezben:

muse6_jelmezben

 

Hotel Béke, kiállítás megnyitó:

muse7_hotelbekekiallitasmegnyito

 

Art Market Budapest kiállítás:

muse8_artmarket

 

Kézenfogva Alapítvány és a MUS-E közös programja:

muse9_kezenfogva_alapitvany

PostHeaderIcon 2016.04.10. „Röpsuli” verseny – VASAS Sportcsarnok

Az idei tanév harmadik versenyét a vasas sportcsarnokban rendezte meg a Magyar Röplabda Szövetség. Ismételten nagy számban jelentkeztek az iskolák, sportszervezetek erre az összecsapásra..  A mi csapatunk a délutáni csoportba került, ahol a mini korosztályban 12 csapat, a szuperminiseknél pedig 8 csapat mérte össze erejét. Mindkét mini csapat az I. helyen végzet. A szupermini csapat pedig a II. helyezett lett.

Csapat tagjai:

„A” csapat: Wang Anna, Tiborcz Blanka, Szédeli Nikolett, Molnár Alexandra, Zsibrita Anna

„B”  csapat: Simon Andrea, Dolhai Borbála, Perl Anikó, Farkas Fanni, Parádi Enikő

PostHeaderIcon Elsős beiratkozásra hozandó nyilatkozatok

Tisztelt Szülők!

Az elsős beiratkozás meggyorsítása és zökkenőmentesebbé tétele érdekében kérjük, aki tudja az alábbi nyilatkozatokat kitöltve hozza magával. Ezen nyilatkozatok az iskola portáján is átvehetőek.

Köszönettel: iskolavezetés

 

PostHeaderIcon Digitális Témahét 2016

2016. április 04. hétfő:

Az író életrajzi adatainak kutatása, kutatómunka bemutatása. Ismeretek bővítése. Szerzett ismereteket csoportmunkában dolgozták fel.

2 Ismeretek_bovitese 3

 

 

2016. április 05. kedd:

Beszélgetés a már megismert művekről, művek részleteiről. A gyerekek felolvasnak, elmondanak, egy-egy számukra kedves részletet, szituációkat, jeleneteket mutatnak legyen. Meghatározzák a regény fogalmát.

1_nagy

2_kisebbek

A gyerekek címlaptervet készítettek egy regényhez. A legjobban sikerült munkákat Ms Office Word programmal egyszerű alakzatok segítségével megrajzolták.

3_boritok

A napköziben, az ebéd utáni “olvasó félóra” ideje alatt a gyerekek tovább olvasták a könyvet.

2016. április 06. szerda:

Az eddig olvasott részek tartalmát szóbeli fogalmazások alkotásával mondták el a tanulók. Bemutattak egy-egy szereplőt, melyről a társak kitalálták a szereplő nevet. A csoportok egy-egy regényrészletet “szoborjátékkal” mutattak be.

2016. április 07. csütörtök:

Ezen a foglalkozáson a fő-, és mellékszereplők jellemzése volt a téma. Az interaktív táblán feladatokat oldottak meg, kiválasztották a főszereplőket, s jellemezték őket.

2 1

2016. április 08. péntek:

A tanulók beszámoltak arról, ki hogyan haladt a mű megismerésével, a regénnyel kapcsolatos interaktív feladatokat oldottak meg. A foglalkozás végén közösen játszottunk: Hogyan búcsúznátok el ti Poldi bácsitól?

1 2

PostHeaderIcon P1090100

PostHeaderIcon Tanköteles elsősök

Alábbi dokumentumon a beiratkozás részletei olvashatóak (új lapon nyílik meg).

Beiratkozás

PostHeaderIcon Leendő elsősöknek – Iránytű

IRÁNYTŰ

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola több mint 30 éve működik Budapest III. kerületében, a 2008/2009-es tanévtől két épületben 8 osztályos általános iskolaként. Iskolánk székhelye a Zápor utca 90. szám alatt, telephelye a Váradi utca 15/b. szám alatt található. Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolában történő helytálláshoz, az életben való eligazodáshoz.

A Zápor utcai székhely elsődleges profilja az alapképzés, valamint sajátos nevelési igényű tanulók ellátására is kijelölt intézmény vagyunk. A középfokú továbbtanulás menedzselése érdekében megfelelő igény esetén magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelvből külön tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk.
A 2015/2016. tanévtől angol kéttannyelvű oktatásnak is helyet adunk felmenő rendszerben, így a következő tanévben is indítani kívánunk ilyen osztályt.

A Váradi utcai épületünkben a tehetséggondozás számtalan formájával találkozhatnak tanulóink, ezek közül kiemelkedik az angol nyelvi, a képzőművészeti és informatikai képzés.

A 2010-11-es tanévtől kezdődően a Váradi utcai épületben a Bilingual.hu angol-magyar kétnyelvű oktatási program került bevezetésre felmenő rendszerben(www.bilingual.hu) Az emelt óraszámú angol idegen nyelv tanórák és kiscsoportos foglalkozások mellett, a magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül minden tantárgyat angol anyanyelvű tanárok részvételével két nyelven tanítunk az alapítvány akkreditált tanterve alapján.

Minden tanévben indítunk kéttannyelvű első osztályt is, ahol az angol tanítás mellett három készségtárgy oktatása is a célnyelven folyik.

Az általános tantervű osztályunkban harmadik évfolyamtól angol nyelv emelt szintű kiscsoportos oktatására biztosítunk lehetőséget.

Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti iskolával együttműködve a gyermekeknek lehetőségük nyílik művészeti iskolai bizonyítvány megszerzésére is képzőművészeti (rajz-festés, kerámia) és zenei oktatás területén térítés ellenében.

Informatikát órarendbe építetten, harmadiktól tanítunk. A vállalkozó hetedikesek, nyolcadikosok számára biztosítjuk az ECDL-Start tanúsítvány megszerzését.

Mindkét épületben az oktatás egész napos iskolai rendszerben zajlik, délután napközis ellátást biztosítunk a gyerekeknek.
Az olvasás-írástanítás a már hagyományosnak számító szótagoló módszer szerint történik. Pedagógusaink alkalmazzák a Meixner-módszert, tanórákon és a szabadidős tevékenységek során gyakran használjuk a drámapedagógiát, projekt- és kooperatív oktatást, kéttanítós modellt. A minél magasabb szintű tanítás és nevelés érdekében a pedagógiai munkát saját és utazó gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, mozgásterapeuták, fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik.

Intézményeinkben kiemelt szerepet kap a sport, a mindennapos testedzés. A Zápor utcai székhely alsós tanulói órarendbe építetten judo oktatásban vesznek részt. A Váradiban a III. kerületi TUE Sportegyesülettel együttműködve labdarúgó utánpótlást nevelünk. Emellett választhatnak diákjaink olyan sportágak közül is, mint röplabda, kosárlabda, floorball, asztalitenisz, sakk, művészi torna, korcsolya, úszás. A sportsikereket segíti mindkét épület udvarán épült műfüves focipálya, amelyet az iskola tanulói testnevelés órákon és a délután folyamán is használhatnak. Jó együttműködést ápolunk az iskola diáksport egyesületével, mely segíti a testedzés lehetőségeinek maximális kihasználását.

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola pedagógusai gazdag és változatos tanórán kívüli programokat szerveznek az idejáró gyerekeknek. Szakköreinkben diákjaink kibontakoztathatják tehetségüket, felkészülhetnek kerületi, fővárosi, országos versenyekre, pályázatokra. Közös rendezvényeink a múzeumi napok, szüreti bál, Halloween, egészségnap, Mikulás, karácsony, farsang, Nagy László-napok, kulturális bemutató, projektnapok, színház, múzeum- és mozi látogatások. Egyedi programunk: ’Olvasd át az éjszakát!’ és a ’Sportold át az éjszakát!’’

Mindkét épületünkben sokat segít az iskola életének változatossá tételében a diákönkormányzat.

Iskolánk nagy gondot fordít a megfelelő környezeti kultúra kialakítására, az egészséges életmódra nevelésre.

Tanítványaink minden év tavaszán és őszén erdei iskolában, vagy több napos osztálykiránduláson töltenek el néhány napot Magyarország különböző tájain. A sokféle nyári tábor (Siófok-Sóstó, kézműves, dráma, kutató, angol nyelvi, informatika, sport, egészséges életmód, napközis- és vándortábor) aktív pihenést és igazi élményt kínál a kikapcsolódni vágyó diákok részére.

Nyílt napjainkon az általános bemutatkozás után a szülők részt vehetnek magyar, matematika és angol tanórákon, bepillanthatnak hétköznapjainkba.
2016. március 3-án a Zápor utcai székhelyen, és március 4-én 8 órától a Váradi utcai telephelyen várjuk Önöket!

Iskolacsalogató programsorozatunk 2016. február 12-én (pénteken) 16.00 órától indul mindkét épületben.

Aktuális rendezvényeinkről, a nagycsoportos óvodásokat érintő programjainkról rendszeresen tájékozódhatnak iskolánk honlapjáról, illetve telefonon keresztül.
(250-2710 – Zápor utca, 3887-747 – Váradi utca)

Szilágyiné Debreczeni Mária
igazgató

PostHeaderIcon 2016.03.06. Óbuda-Békásmegyer Judo Diákolimpia – Pais Általános Iskola

Vasárnap került sor a 2016. évi kerületi Judo Diákolimpiára. 9 óráig már közel 200 versenyző mérlegelt. Az ünnepélyes megnyitóra teljesen megtelt a Pais Általános Iskola óriási tornaterme. A nézőtérről a szülők türelmesen figyelték gyermekeiket, akik a tatamin fegyelmezetten melegítettek a versenyre. 10 órakor a legfiatalabbak nyitották meg a versenyt. A három küzdőtérre folyamatosan szólították a versenyzőket. A szülők és az edzők hangosan biztatták pártfogoltjaikat. A végén, ahogy mindig lenni szokott a győztes büszkén mosolygott, a vesztes elkeseredetten szomorkodott. De a barátságos kézfogás, ölelés így sem maradt el. Az idősebbek már rutinosan indítottak, próbálkoztak és követték edzőik utasításait. A küzdelem után azonnal megbeszélték mit csináltak jól, vagy rosszul. Iskolánk évek óta nagyszámú versenyzővel képviselteti magát. Tanulóink körében az idén is nagy volt az érdeklődés, sokan szerették volna megmérettetni magukat.

A kerület iskoláinak versenyében 28 db éremmel az előkelő III. helyen végeztünk, és csapatban ismét elhoztunk egy serleget.

A 10 arany-, 12 ezüst- és 6 bronzérmet a következő tanulóknak köszönhetjük:

Diák D korcsoport

I.hely: Mandik Artúr, Kis Bartha Csenge, Pányi Petra, Sramó Dávid

II.hely: Vincze Levente, Abdul Milán, Mina Barnabás, Pányi Petra, Dózsa Ádám

III.hely: Patkós András, Berki Brendon, Kovács Zoltán, Tarcsi Dávid

Diák C korcsoport

I.hely: Abavári-Tóth Máté, Fekete Henrietta, Kiss László

II.hely: Patkós Kincső, Árvay Gabriella, Rafael Krisztofer

Diák B korcsoport

I.hely: Oláh Alexandra, Rajna Krisztián, Bogdán Péter

III.hely: Zólyomi András

Diák A korcsoport

II.hely: Demeter Erzsébet, Zsögön-Bögözi István

III.hely: Erdélyi Kristóf

Ifjúsági korcsoport

II.hely: Mészáros Patrik, Weisz Zoltán

Gratulálunk a győzteseknek!

PostHeaderIcon Leendő elsősöknek: Nyílt nap – Iskolacsalogató program

 

Nyílt nap:

Az idén ősszel iskolába kerülő gyerekek szüleinek 2016. március 3-án (csütörtök) tárja ki kapuit az iskola. Reggel 8-tól 12-ig szeretettel várunk minden anyukát és apukát, aki az Óbudai Nagy László Általános Iskolába (Zápor utca 90.) szeretné beíratni kisfiát, kislányát.

 

Iskolacsalogató program:

Intézményünk ebben a tanévben is figyelmet fordít arra, hogy leendő első osztályosaink, már a tavaszi időszakban megismerkedjenek az iskola épületével, szokásrendjével. Délutáni foglalkozások keretében, játékos formában, készítjük fel a gyerekeket az iskolába lépésre. A foglalkozásokat leendő tanítóik vezetik.

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

A foglalkozások időpontjai, témái

2016. március 9. 16:00 – 17:00 Játsszunk iskolásat !

Beszélgetés az iskoláról – miben hasonlít, különbözik az óvodától- az iskola?

Iskolai tanterem megfigyelése. Iskola bejárása.

Kézműves foglalkozás. Társasjáték.

 

2016. március 16. 16:00 – 17:00  Ceruza titka

Rajzok, színezők készítése, tavaszi rajzok készítése. a gyerekek finommotorikus fejlettségének megfigyelése.

 

2016. április 6. 16:00 – 17:00  Fejlesztő foglalkozások

Iránygyakorlatok, téri orientáció, figyelemfejlesztés, memóriafejlesztés..

Kézműves foglalkozás.

 

2016. április 13. 16:00 – 17:00 Mesélek és mesélek…

Beszédkészség megfigyelése, játékos mesealkotásokon keresztül.

Mondókák, dalok, gyermekjátékok.

 

PostHeaderIcon Csibenapok leendő elsősöknek!

Csibe-e1295135708628

A Csibenapok időpontja:

2015. augusztus 25-26-27,
9 órától 11 óráig.