PostHeaderIcon Bilingual program a Záporban

https://bilingual.hu/hu/bilingual-program-uj-iskolai-helyszinen

 

PostHeaderIcon Leendő elsősöknek – Iránytű

IRÁNYTŰ

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola több mint 30 éve működik Budapest III. kerületében, a 2008/2009-es tanévtől két épületben 8 osztályos általános iskolaként. Iskolánk székhelye a Zápor utca 90. szám alatt, telephelye a Váradi utca 15/b. szám alatt található. Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolában történő helytálláshoz, az életben való eligazodáshoz.

A Zápor utcai székhely elsődleges profilja az alapképzés, valamint sajátos nevelési igényű tanulók ellátására is kijelölt intézmény vagyunk. A középfokú továbbtanulás menedzselése érdekében megfelelő igény esetén magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelvből külön tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk.
A 2015/2016. tanévtől angol kéttannyelvű oktatásnak is helyet adunk felmenő rendszerben, így a következő tanévben is indítani kívánunk ilyen osztályt.

A Váradi utcai épületünkben a tehetséggondozás számtalan formájával találkozhatnak tanulóink, ezek közül kiemelkedik az angol nyelvi, a képzőművészeti és informatikai képzés.

A 2010-11-es tanévtől kezdődően a Váradi utcai épületben a Bilingual.hu angol-magyar kétnyelvű oktatási program került bevezetésre felmenő rendszerben(www.bilingual.hu) Az emelt óraszámú angol idegen nyelv tanórák és kiscsoportos foglalkozások mellett, a magyar nyelv és irodalom tantárgyon kívül minden tantárgyat angol anyanyelvű tanárok részvételével két nyelven tanítunk az alapítvány akkreditált tanterve alapján.

Minden tanévben indítunk kéttannyelvű első osztályt is, ahol az angol tanítás mellett három készségtárgy oktatása is a célnyelven folyik.

Az általános tantervű osztályunkban harmadik évfolyamtól angol nyelv emelt szintű kiscsoportos oktatására biztosítunk lehetőséget.

Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti iskolával együttműködve a gyermekeknek lehetőségük nyílik művészeti iskolai bizonyítvány megszerzésére is képzőművészeti (rajz-festés, kerámia) és zenei oktatás területén térítés ellenében.

Informatikát órarendbe építetten, harmadiktól tanítunk. A vállalkozó hetedikesek, nyolcadikosok számára biztosítjuk az ECDL-Start tanúsítvány megszerzését.

Mindkét épületben az oktatás egész napos iskolai rendszerben zajlik, délután napközis ellátást biztosítunk a gyerekeknek.
Az olvasás-írástanítás a már hagyományosnak számító szótagoló módszer szerint történik. Pedagógusaink alkalmazzák a Meixner-módszert, tanórákon és a szabadidős tevékenységek során gyakran használjuk a drámapedagógiát, projekt- és kooperatív oktatást, kéttanítós modellt. A minél magasabb szintű tanítás és nevelés érdekében a pedagógiai munkát saját és utazó gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, mozgásterapeuták, fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik.

Intézményeinkben kiemelt szerepet kap a sport, a mindennapos testedzés. A Zápor utcai székhely alsós tanulói órarendbe építetten judo oktatásban vesznek részt. A Váradiban a III. kerületi TUE Sportegyesülettel együttműködve labdarúgó utánpótlást nevelünk. Emellett választhatnak diákjaink olyan sportágak közül is, mint röplabda, kosárlabda, floorball, asztalitenisz, sakk, művészi torna, korcsolya, úszás. A sportsikereket segíti mindkét épület udvarán épült műfüves focipálya, amelyet az iskola tanulói testnevelés órákon és a délután folyamán is használhatnak. Jó együttműködést ápolunk az iskola diáksport egyesületével, mely segíti a testedzés lehetőségeinek maximális kihasználását.

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola pedagógusai gazdag és változatos tanórán kívüli programokat szerveznek az idejáró gyerekeknek. Szakköreinkben diákjaink kibontakoztathatják tehetségüket, felkészülhetnek kerületi, fővárosi, országos versenyekre, pályázatokra. Közös rendezvényeink a múzeumi napok, szüreti bál, Halloween, egészségnap, Mikulás, karácsony, farsang, Nagy László-napok, kulturális bemutató, projektnapok, színház, múzeum- és mozi látogatások. Egyedi programunk: ’Olvasd át az éjszakát!’ és a ’Sportold át az éjszakát!’’

Mindkét épületünkben sokat segít az iskola életének változatossá tételében a diákönkormányzat.

Iskolánk nagy gondot fordít a megfelelő környezeti kultúra kialakítására, az egészséges életmódra nevelésre.

Tanítványaink minden év tavaszán és őszén erdei iskolában, vagy több napos osztálykiránduláson töltenek el néhány napot Magyarország különböző tájain. A sokféle nyári tábor (Siófok-Sóstó, kézműves, dráma, kutató, angol nyelvi, informatika, sport, egészséges életmód, napközis- és vándortábor) aktív pihenést és igazi élményt kínál a kikapcsolódni vágyó diákok részére.

Nyílt napjainkon az általános bemutatkozás után a szülők részt vehetnek magyar, matematika és angol tanórákon, bepillanthatnak hétköznapjainkba.
2016. március 3-án a Zápor utcai székhelyen, és március 4-én 8 órától a Váradi utcai telephelyen várjuk Önöket!

Iskolacsalogató programsorozatunk 2016. február 12-én (pénteken) 16.00 órától indul mindkét épületben.

Aktuális rendezvényeinkről, a nagycsoportos óvodásokat érintő programjainkról rendszeresen tájékozódhatnak iskolánk honlapjáról, illetve telefonon keresztül.
(250-2710 – Zápor utca, 3887-747 – Váradi utca)

Szilágyiné Debreczeni Mária
igazgató