PostHeaderIcon Felvételi eljárás első évfolyam számára

cimerKlebelsberg Intézményfenntartó Központ

Felvételi eljárás rend

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő

általános iskolák első évfolyamára

a 2015/2016. tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

  • 2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

– állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

 

 

 

(A nyilatkozatok letölthetők a fenti linkeken és a dokumentumok menüpont alól.)

 

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

 

A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Comments are closed.


Fatal error: Call to undefined function art_sidebar() in /home/onl/zapor/wp-content/themes/stretch_of_houses_hoe005/sidebar2.php on line 2